Dear guest,
According to the law of the Republic of Armenia people of the age under 21 can not visit casino. Please continue only if you are 21 or more.
I am 21 I am Under 21
*Clicking “I am 21”, I agree with casino therms and conditions.
Royale Entertainment Center
Armenia, Tsakhkadzor city, Tandzaghbyuri 2 (next to hotel Mariott Tsakhkadzor)
Rus Eng Arm Far
+(374) 55 29 41 45 - Russian, English
+(374) 43 87 87 69 - Farsi
+374 98 633 336 - Resto and Hookah reservation

بازی ها

Цель игры

شرط برنده شدن در این بازی این است که از در کنار هم قرار دادن ورقهای بازی دست شما بالاتر از بازی گردان میز باشد، در این بازی از ورقهای بازی به تعداد ۵۲ عدد  بجز ژوکر استفاده میشود  ورقها شامل آس، شاه، بی بی،  سرباز، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، می باشد که آس هم به عنوان بزرگترین و هم بعنوان   کوچکترین ورق بازی محسوب می شود

شرط برنده شدن در این بازی این است که از در کنار هم قرار دادن ورقهای بازی دست شما بالاتر از بازی گردان میز باشد، در این بازی از ورقهای بازی به تعداد ۵۲ عدد  بجز ژوکر استفاده میشود  ورقها شامل آس، شاه، بی بی،  سرباز، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، می باشد که آس هم به عنوان بزرگترین و هم بعنوان   کوچکترین ورق بازی محسوب می شود

 

اصول بازی،بازیکنان می بایست مقدار حداقل چیپ را در وسط میز قرار دهند، سپس بازی گردان به هر کدام از بازیکنان دو ورق رو بسته می دهد و دو کارت هم برای خودش بر می دارد  و سه ورق هم وسط میز باز می کند، پس از این کار  بازیکنان با دیدن سه ورق  باز وسط و دو  ورق دست  خودشان تصمیم میگیرند که به بازی ادامه دهند ویا از  ادامه بازی انصراف دهند.

 

در صورت عدم تمایل به ادامه بازی بدون اینکه ورقهای خودشان را باز کنند انرا روی میز قرار داده و اعلام PASS می نمایند (یعنی انصراف از ادامه بازی) و بازی گردان دو ورق بسته بازیکن  و همچنین چیپ بازیکن را از روی میز جمع می کند.

 

و در صورت تمایل به ادامه بازی  بازیکن می بایست ۲ چیپ دیگر هم اضافه کند، و پس از ان بازی گردان ۲ ورق دیگر هم روی میز باز میکند، در این حالت هر بازیکن می بایست بهترین حالت از در کنار هم قرار دادن ۵ کارت وسط و ۲ کارت دست خودش را پیدا کند ،مشابه کاری که هر بازیکن انجام می دهد  بازی گردان نیز  همین کار را با ۲ ورق خودش و ۵  وسط انجام می دهد  دست تمام بازیکنان می بایست با دست بازی کردان مقایسه شود .

 

حداقل دست از یک جفت چهار شروع میشود در صورت تساوی دست بازی گردان و بازیکن هیچ کس برنده ویا بازنده نمی باشد، تحت هیچ شرایطی ۲ ورق باقی مانده از ۷ ورق برای هیچکس محاسبه نمی شود.

 

اگر دست بازیکن از دست بازی گردان بالاتر باشد سپس مقدار چیپ برد به تناسب مقدار برد بازیکن بر مبنای نوع میز محاسبه و پرداخت می شود

 

مقدار برد طبق جدول زیر محاسبه می گردد.

 

Royal Flush---------------  100:1

Straight Flush-------------  20;1

Four Of A Kind-------------   10:1

Full House------------------3:1

Flush-------------------    2:1

Straight------------------    1:1

Three Of A Kind------------   1:1

Two Pair------------------    1:1

Pair Of Four--------------   1:1

 

در صورتی که ورقهای بازی گردان هیچ برگ برنده ای نداشته باشد  چیپ وسط بصورت  ۱: ۱  برای Straight یا کمتر از ان طبق بازی میز پرداخت می شود اگر ورقهای وسط میز Flush یا بالاتر باشد هیچ پرداختی صورت نمی پذیرد.

 

در صورت Board  ازاد یک بازیکن میتواند با دو  Board بازی کند با ورقهای رو باز Face Up ، مقدار چیپ شرط بندی یک بازیکن باید برابر با Board  ازاد باشد. در این صورت نیازمند  تعیین  مقدار مقدارشرط قبل از پخش ورقها برای  Board اول و سپس برای  Board دوم می باشد شرط بندی روباز  Face Up  می بایست درون جعبه ای که مختص این کار تعبیه شده قرار گیرد.

 

تعداد  شرط بندی رو بسته Face Down  محدود به بودن   Board  ازاد در هر میز می باشد.  مقدار شرط بندی رو بسته  Face Down  می تواند متفاوت با مقدار رو باز باشد ولی در هر دو مورد رو باز و رو بسته اگر  روی بیش از یک  Board شرط می بندید مقادیر می بایست با هم برابر باشند.

 

Bonus Game

 

قبل از شروع بازی اصلی در کنار چیپ اصلی شما می توانید یک شرط بندی مضاعف هم بگذارید  به عنوان  پرداخت مضاعف بدون  در نظر گرفتن بازی اصلی با بازی گردان می باشد (حتی اگر بازی گردان دست برنده و یا بازنده داشته باشد )  این جایزه به تناسب ۷:۱  پرداخت خواهد شد اگر دست بازیکن در ۵ ورق اولیه (دو ورق در دست و ۳ ورق وسط میز ) برنده باشد (مانند : در ۵ ورق اول  Straight و یا بالاتر).

 

مقدار شرط بندی  Bonus  نباید  کمتر از نصف حداقل میزان اولیه شرط بندی میز مذکور باشد و از نصف چیپ بیشتر باشد.

 

میزان پرداختی Bonus  شامل حداکثر پرداختی میز نمی باشد

 

تذکر: Board یعنی محدوده هر بازیکن در هر میز

 

موارد مورد اختلاف

 

اگر بازی گردان  قوانین بازی را نقض کند (مانند دادن ورق اضافه به یک بازیکن و یا دادن ورق کم ( بیش از دو ورق و یا کمتر از دو ورق ) و یا گذاشتن ورق اضافه در Board  که بازیکن ندارد ،قرار ندادن ورق  در board هر بازیکن  و غیره )

 

در صورت بروز موارد فوق بازی گردان ورقهایی را که اشتباهی پخش کرده بود را از روی میز جمع می کند ولی انها را به دسته ورقهای بازی بر نمی گرداند سپس  اشتباه خود را تصحیح کرده و بازی به روال عادی خود بر می گردد، هنگامی که بازی گردان اشتباه خود را تصحیح می کند بازیکنان نباید به ورقهای خود دست بزنند در صورت عدم توافق بازیکنان با این تصحیح توسط بازی گردان بازی باطل اعلام می شود و بدون اینکه چیپ ها از روی میز جمع اوری گردد پس از بر زدن تمام ورقها  بازی جدیدی شروع می شود.

 

در مواردی که ورقهای پخش شده اشتباهی قابل تصحیح کردن نباشد کلیه ورقها جمع اوری شده پس از بر زدن تمام ورقها بازی جدیدی شروع می شود.

 

در صورت بروز موارد بالا  و باز کردن  یکی و یا هر دو ورق بازی گردان کلیه ورقها جمع اوری شده و پس از بر زدن تمام ورقها بازی جدیدی شروع می شود.

 

در صورتی که بازی گردان ورقهای خود را  قبل از اینکه بازیکنان تصمیم نهایی خود را گرفته باشند باز کند، اگر یکی از بازیکنان تصمیم به ادامه بازی داشته باشد بقیه بازیکنان  نمی توانند درخواست لغو بازی و شروع بازی جدید را نمایند ولی میتوانند انصراف بدهند.

 

اگر بازی گردان ورقهای خودش و یا بازیکنان را اشتباه اعلام کند می بایست اشتباه خود را تصحیح کند.

 

اگر بازی گردان کمتر از مقدار مبلغ برد بازیکنی را پرداخت کند می بایست اشتباه خود را تصحیح کند

 

در صورتی که حین پخش ورق به بازیکنی ورق به تعداد نادرست رسیده باشد بازی می بایست لغو شده و بازی جدیدی شروع شود.

 

حین بازی بازیکنان  اجازه تبادل اطلاعات با یکدیگر را ندارند همچنین نمی توانند ورق را از روی میز بردارند.

 

ورقهای بازی می بایست همیشه روی میز و قابل رويت توسط بازی گردان باشد (بازیکن نمی تواند ورقها را در دست خود نگاه دارد).

 

در صورت بروز هر یک از اشتباهات فوق که منجر به شروع  بازی جدید می گردد چیپ به هیچ بازیکنی عودت داده نمی شود.

 

بازی به صورت اعتباری و یا با پول نقد قابل قبول نمی باشد

 

در صورت بروز هر یک از موارد بالا تصمیم نهایی با مدیریت کازینو می باشد.