Dear guest,
According to the law of the Republic of Armenia people of the age under 21 can not visit casino. Please continue only if you are 21 or more.
I am 21 I am Under 21
*Clicking “I am 21”, I agree with casino therms and conditions.
Royale Entertainment Center
Armenia, Tsakhkadzor city, Tandzaghbyuri 2 (next to hotel Mariott Tsakhkadzor)
Rus Eng Arm Far
+(374) 55 29 41 45 - Russian, English
+(374) 43 87 87 69 - Farsi
+374 98 633 336 - Resto and Hookah reservation

بازی ها

Цель игры

هدف از بازی داشتن دستی بالاتر از دست بازیگردان می باشد در این بازی از ۵۲ ورق ورق بدون ژوکر استفاده می شود که شامل  اس، شاه ، بی بی، سرباز، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲،  می باشد، که اس در حالت دست Straight هم می تواند به عنوان بالاترین ورق و هم به عنوان یک استفاده شود

در صورت بازی ازاد،یک بازیکن می تواند با دو دست بازی کند، یک دست رو باز و یک دست رو بسته،و یا هر دو دست رو بسته.در هر دو صورت چیپ هر دو دست مس بایست با هم مساوی باشند ،بازی به این صورت انجام می شود که ابتدا یک دست بازی شده تا به نتیجه نهایی برسد و سپس دست دوم بازی می شود. در هنگام بازی اول چیپ می بایست در قسمت ANTE  روی میز قرار گیرد و دو ورق بسته روی چیپ قرار گیرد ، در ابتدای هر دست بازی این کار الزامی است

در قسمت بازی رو باز چیپ می بایست تزدیک سبد شرط بندی باشد، تعداد شرط بندی با ورقهای رو بسته  محدود به این است که چه تعداد جا در روی میز خالی  می باشد  تعداد شرط بندی با ورقهای رو بسته می تواند بیش از یکی باشد ولی مبلغ ان می بایست با مبلغ شرط بندی رو باز برابر باشد

در صورتی که از ادامه بازی انصراف دادید می بایست ورقهای خود را روی میز  بصورت رو بسته قراردهید و اعلام نمایید PASS  در این صورت بازیگردان ورقهای شما را برداشته و چیپ شما نیز برگردانده نمی شود

با فرض اینکه دست شما می تواند با تعویض ورق قابل بازی باشد شما می توانید هر تعداد ورق که می خواهید تعویض نمایید و یا ورق ششم را بخرید در این حالت ورقهایی را که نمی خواهید تعویض نمایید می بایست رو باز در روی میز در محوطه شرط بندی قرار دهید، و پس از گرفتن هر  تعداد ورقی که می خواهید تعویض کنید ،می توانید ورقهای خود را نگاه کنید.تعویض ورق و گرفتن ورق جدید زمانی میسر است که کلیه بازیکنان تصمیم نهایی خود را  برای ادامه بازی و یا انصراف از بازی گرفته باشند

پس از درخواست تعویض ورق و گرفتن ورقهای جدید می بایست صبر کنید تا تمام بازیکنان ورقهای خود راتعویض کنند سپس می توانید ورقهای خود را نگاه کنید

اگر بازیگردان یکی از دستهای جور پوکر را که در زیر خواهید دید داشته باشد سپس شروع به مقایسه دست خود با دست تک تک بازیکنان کرده و  دستهایی که از دست بازیگردان کمتر باشد بازنده اعلام میشود

در صورتی که دست شما از دست بازیگردان بالاتر باشد مطابق جدرل زیر که مقدار برد را تعیین می کند به شما پرداخت خواهد شد،و در این صورت چیپ شما برگردانده نمی شود

در صورتی که شما دست خود را دیدید و از کلمه STAY  استفاده کنید در این حالت چیپ و مقدار شرط بندی شما نه برداشته می شود و نه به شما برگردانده می شود

ازخصوصیات ویژه  Russian Poker این است که اگر شما با دو دست بازی می کنید و هر دو دست شما برنده باشد مبلغ برد به هر دو دست شما پرداخت می شود

دو دست برتر می توانند در این بازی شرکت کنند

و این حالت در صورتی ممکن است که

یکی از دو دست شما از بازیگردان بالاتر باشد

 

و یکی از ورقهای دست دوم شما حتما می بایست یک ورق برتر داشته باشد که مشابه ورقهای دست اول شما نباشد که این ورق برتر می بایست یکی از ورقهای دستهای برنده باشد به هر بازیکن در یک دور بازی بیش از دو دست برنده پرداخت نمی شود، که این بدین معنی می باشد که کل مبلغ برد یک بازیکن نمی تواند بیش از مبلغ کل بازی یک میز باشد

 

در صورت داشتن دست سه ورق همنوع و یا بالاتر، در صورت تمایل می توانید انرا در مقابل دست بازیگردان بیمه کنید (قبل از اینکه بازیگردان دست خود را باز کند ). در صورت تمایل به داشتن این بیمه شما می بایست به  مبلغ شرط بندی خود اضافه کنید که این مبلغ اضافه مابین حداقل چیپ تا نصف مبلغی است که می دانید دست شما برنده می باشد،اگر مبلغ پیش بینی برد دست شما از مبلغ کل شرط بندی میز بیشتر باشد در این صورت مقدار شرط بندی برای بیمه نمی تواند بیشتر از نصف مبلغقابل بازی میز باشد

مجموع مبلغ شرط بندی و بیمه نباید از کل مبلغ قابل بازی میز باشد

مجموع مبلغ شرط بندی و بیمه نباید از کل مبلغ قابل بازی میز باشد

اگر دست بازیگردان No Game  باشد، شما برنده مبلغ گذاشته شدهبرای بیمه به نسبت ۱:۱ خواهید ود ولی اگر بازیگردان یک دست پوکر داشته باشد این مبلغ بیمه را شما از دست می دهید

به استثناء موقعی که دست بازیگردان برابر و یا بالاتر از دست  شما باشد  که در این صورت مبلغ بیمه نه به شما پرداخت می شود و نه از روی میز برداشته می شود

در زیر نسبت مقدار برد  به تناسب دست برنده شما مشخص شده است

 

Royal Flush                    100:1

Straight Flush                 50:1

Four Of A Kind                20:1

Full House                       7:1

Flush                                5:1

Straight                            4:1

Three Of A Kind               3:1

Two Pair                           2:1

Pair                                  1:1

Ace & King                       1:1

حداقل دست برنده اس و شاه می باشد

در صورتی که بازیگردان  No Game باشد شما می توانید برای او بازی بخرید بدین صورت که بالاترین ورق بازیگردان را بایک ورق جدید در قبال گذاشتن یک چیپ عوض کنید. از این گذشته، اگر ورق تعویضی مشابه ورق قبلی  باشد و ( همچنان بازیگردان No Game باشد)در این حالت بازیگردان می تواند یکبار دیگر بالاترین ورق خود را مجانی تعویض نماید (فقط یک بار) اگر  مجددا ورق جدید همسان ورق قبلی بود ، ولی در مجموعدست با بقیه چهار ورق خود یک دست قابل توجه را (مثل Flush  )تشکیل داد دیگر نمی تواند ورق خود را تعویض کند

 

اگر پس از خریدن بازی برای بازیگردان دست وی یکی از حالتهای دست پوکر را داشت، سپس او به تناوب دست بازیکنان را یک به یک باز کرده و با دست خود مقایسه می کند (مطابق قوانین پوکر روسی ) .

ولی اگر پس از خرید ورق برای بازیگردان همچنان No Game  بود در این صورت چیپ و مبلغ شرط بندی پرداخت نمی شود و نه بازیکنان مجاز به گفتن دست خود به دیگر بازیکنان نمی باشند

همچنین مجاز نیستند که ورقهای خود را از روی میز بردارند

پرداخت ونه برداشته می شود

 

بازیکنانی که در خرید ورق برای بازیگردان شرکت نکرده اند مبلغ چیپ را به نسبت ۱:۱ پس از اعلام No Game بازیگردان به انها پرداخت می شود

مبلغ پرداختی جهت تعویضورق بازیگردان شامل مبلغ اصلی چیپ بازی نمی باشد

در حین بازی بازیکنان مجاز به تبادل اطلاعات به  یکدیگر نمی باشند

 

بازیکنان مجاز به اعلام دست خود نمی باشند

ورق باز شده بازیگردان نمی تواند دلیلی برای شروع مجدد بازی باشد

تنها در صورت پخش ورقهای اشتباه (اضافه ) بازی مجددا شروع می شود

شروع بازی مجدد دلیلی برای برگرداندن چیپ نیست

در طی بازی استفاده از پول نقد و اعلام چیپ بدون ژتون (اعتباری ) مجاز نمی باشد

در صورت بروز هر گونه اشکالی در میز بازی تصمیم نهایی بر عهده مدیریت کازینو می باشد