Dear guest,
According to the law of the Republic of Armenia people of the age under 21 can not visit casino. Please continue only if you are 21 or more.
I am 21 I am Under 21
*Clicking “I am 21”, I agree with casino therms and conditions.
Royale Entertainment Center
Armenia, Tsakhkadzor city, Tandzaghbyuri 2 (next to hotel Mariott Tsakhkadzor)
Rus Eng Arm Far
+(374) 55 29 41 45 - Russian, English
+(374) 43 87 87 69 - Farsi
+374 98 633 336 - Resto and Hookah reservation

بازی ها

هر میز بازی دارای ۵ رنگ ژتون میباشد که فاقد ارزش مشخصه میباشد (روی ژتونها مبلغی مشخص نشده است).

هر بازیکن میتواند یک رنگ را انتخاب  کرده و در جریان بازی این رنگ منحصرا به او تعلق دارد، همچنین هر بازیکن خودش ارزش ژتونهای انتخابی خویش را برای تمام مدت بازی تعیین  میکند (بازیکن در طول بازی نمیتواند  ارزش ژتونها را کم  و یا زیاد کند).

هنگام ترک میز بازیکن میباید ژتونهای مورد استفاده هنگام بازی را با ژتونهای  نقدی تعویض نماید، چون ژتونهای انتخابی بازیکن (رنگی) در دیگر میزها و همچنین در صندوق فاقد ارزش میباشند، و اگر بازیکن تمایل به برگشتن پس از  غیبت طولانی مدت را داشته  باشد ژتونهای رنگی  که ایشان نقد نکرده است ،فاقد ارزش  اولیه (که هنگام انتخاب خودش تعیین کرده بود ) میباشد  و تنها دارای حداقل ارزش است.

درابتدای بازی بازی گردانdealer  از بازیکنهن میخواهد که ژتونهای خود را بر روی شماره مورد نظر خویش قرار دهند (شرط بندی کنند) ،پس از به گردش در اوردن توپ حدودا ۳ دور مانده  تا توپ روی شماره ای قرار گیرد بازی گردان  اعلام توقف شرط بندی را اعلام میکند،پس از این اعلام  از سوی بازی گردان بازیکنان نمی توانند مقدار ژتونهای شرط بندی شده خویش را کم و یا زیاد کنند، همچنین نمی توانند روی شماره دیگری شرط بندی کنند.

پس از قرار گرفتن توپ روی شماره برنده بازی گردان شماره برنده را اعلام میکند و به برنده بازی به تناسب شرطی که بسته ژتون میدهد و ژتونهای بازندگان را از روی میز جمع اوری میکند، و تا زمانی که مسًول میز در حال انجام کار خویش می باشد (پرداخت ژتون به برنده و جمع اوری  ژتونهای بازندگان از روی میز ) بازیکنها حق کم و زیاد کردن ژتونهای  شرط بندی شده روی شماره های خویش را ندارند.

جابجا کردن مقدار شرط بندی توسط بازیکن تا قبل از اعلام بازی گردان جهت توقف شرط بندی ممکن میباشد، پس از اینکه توپ روی شماره برنده قرار گرفت کم و یا زیاد کردن و یا برداشتن ژتونها از روی میز توسط بازیکن ممنوع میباشد.

در صورت بروز چنین اتفاقی (جابجایی ژتون پس از قرار گرفتن توپ روی شماره برنده)تصمیم نهایی در این مورد خاص با مدیریت کازینو میباشد.

 

قوانین شرط بندی:

 

تعداد بازیکنان در هر میز محدود به فضای موجود در محیط هر میز میباشد،هیچ محدودیتی برای بازیکنان یک میز جهت شرط بندی وجود ندارد بدین معنی که هر بازیکن میتواند  روی شماره دلخواه خود شرط بندی کند علی رغم اینکه دیگر بازیکنان نیز روی همان شماره شرط بسته باشند.

طبق قوانین رولت امریکایی هر بازیکن مجاز است تا به دلخواه خود شرط بندی کند بدین معنی که شما میتوانید با ژتونهای رنگی (انحصاری خود) و یا ژتونهای نقدی بازی کنید و از هر دو ژتون استفاده نمایید، البته شایان ذکر است که بر روی هر میز مقدار حداقل و حداکثر هر شرط بندی مشخص شده  است.

در صورت قرار گرفتن توپ روی عدد صفر تمام شرط بندی های غیر از عدد صفر بازنده اعلام شده است، بدین معنی که تمام شرط بندی ها روی رنگ (قرمز) (سیاه) (زوج) (فرد)  از شماره های (۱۸-۱) (۳۶-۱۹) تمام ستونها و همچنین ستون های دوجین نیز بازنده میباشند.

 

شرط بندی ها

 

در رولت امریکایی جهت رفاه  و تنوع بازیکنان طیف گسترده ای از انواع شرط بندی  موجود میباشد  شرط بندی با ژتونهای رنگی که قبلا در باره انها توضیح داده شده بود (رنگ انتخابی و منحصر هر بازیکن ) قابل قبول میباشد شرط بندی روی شماره و یا رنگ قبل از به گردش در امدن توپ قابل قبول میباشد ، همچنین هنگام گردش توپ ( تا قبل از حدود ۳ دور مانده به قرار گرفتن روی شماره برنده ) قابل قبول میباشد .

 

شماره برنده و مقدار برد بازیکنان در جدولی که روی هر میز میباشد مشخص شده است.

درذیل تعداد شرط بندی روی یک عدد یا بیشتر و مقدار برد ان مشخص شده است

الف- تک شماره-------------مستقیما---------------۳۵: ۱

ب- دو شماره----------------مقدار برد تقسیم بر دو میشود--------------۱۷: ۱

ج- سه شماره------------مقدار برد تقسیم بر چهار میشود--------------۱۱: ۱

د- چهار شماره--------------مقدار برد تقسیم بر چهار میشود---------------۸: ۱

ه-شش شماره---------------مقدار برد تقسیم بر چهار میشود---------------۵: ۱

و- دوازده شماره--------------مقدار برد بر مبنای اعداد و دوجین شماره ها-----------۲: ۱

ز- زوج-فرد-قرمز-سیاه----------شانس برنده شدن--------------۱: ۱

نشان دهنده بخشهای خاص

شرط بندی شامل چند سری، این سری ها روی روی صفحه گردنده رولت میباشد.

این بخشهای خاص روی میز رولت بصورت مجزا جهت شرط بندی مشخص میباشد و همچنین جهت جهت شرط بندی تعداد ژتونها نیز مشخص می باشد، در زمان چرخش صفحه این بخشها در جاهای خاصی قرار گرفته اند، که به انها اصطلاحا (track) گفته میشود

جهت پذیرش این بخشها در هنگام شرط بندی تعداد ژتونهایی که روی هر سری شرط بندی شده محاسبه میگردد

 

شرط بندی روی Number Neighbors

این نوع شرط بندی شامل شماره هایی میباشد که شما روی انها شرط بسته اید و همچنین شماره های  سمت چپ و راست  شماره مورد نظر شما روی صفحه گردان  را نیز شامل میشود

جهت استفاده از این ویژگی ،تعداد ژتونهایی که روی شماره مورد  شرط بندی قرار میدهید می بایست مضربی از ۵ باشد(۵-۱۰-۱۵- .....)  شما میتوانید از ژتونهای انحصاری خودجهت این نوع شرط بندی استفاده نمایید

در رولت امریکایی انواع شرط بندی ذیل قابل قبول میباشد

Number Neighbors

Tiers

Orphelins

Voisins

ZeroSpiel

اگر بازیکن روی Track شرط بندی کند شرط بندی وی در صورت اعلام موافقت بازی گردان و یا  بازرس  میز قابل قبول میباشد

بازی گردان این حق را دارد  در صورتعدم رعایت قوانین میز توسط بازیکنان (شرط بندیهای بیش از حد مجاز در انواع مختلف یا پخش کردن ژتونها روی میز بصورت  نامشخص و نامعلوم ) شرط بندی را باطل اعلام نماید.

شرط بندیهای کمتر از حد مجاز قابل قبول نمی باشد

همچنین شرط بندیهای بیش از حد مجاز نیز قابل قبول نمی باشد مگراینکه توسط بازیکن مقدار انرا  به حداکثر مجاز  میز  تغییر دهد و تنها پس از  تصحیح مقدار در صورت برد  قابل پرداخت میباشد  و یا در صورت باخت از ژتونها از روی میز توسط بازی گردان جمع اوری میشود

موارد غیر قابل قبول درشرط بندی

۱- شرط بندی بصورت نا مشخص و یا نادرست

۲- شرط بندی شفاهی به زبان نا مفهوم و غیر متعارف در محیط کازینو

۳- شرط بندی پس از اعلام(توقف شرط بندی ) توسط بازی گردان،ژتونهای موجود روی میز تا قبل از  قرارگرفتن توپ روی  شماره برنده نیز قابل قبول نمی باشد.

۴- شرط بندیهای اعتباری (شرط بندی های نا معین مثل اعلام مقدار شرط بندی به صورت شفاهی)

۵- شرط بندیهای نقدی

۶- شرط بندی با ژتونهای رنگی  میزهای دیگر و یا ژتونهای نامتعارف دیگر کازینو ها

در صورت بروز هر کدام از موارد بالا تصمیم نهایی با مدیریت کازینو می باشد.