Dear guest,
According to the law of the Republic of Armenia people of the age under 21 can not visit casino. Please continue only if you are 21 or more.
I am 21 I am Under 21
*Clicking “I am 21”, I agree with casino therms and conditions.
Royale Entertainment Center
Armenia, Tsakhkadzor city, Tandzaghbyuri 2 (next to hotel Mariott Tsakhkadzor)
Rus Eng Arm Far
+(374) 55 29 41 45 - Russian, English
+(374) 43 87 87 69 - Farsi
+374 98 633 336 - Resto and Hookah reservation

بازی ها

Slot-machines
  یکی  از  پر طرفدارترین سرگرمی های متداول در سالن های بازی می باشد
More
BLACK JACK
داین بازی با ۶ دست ورق بدون ژوکر انجام می شوهدف از این بازی داشتن دست نزدیک به ۲۱ می باشد و یا دست شما بالاتر از دست بازیگردان باشد، البته اگر دست شما بیشتر از ۲۱ باشد شما بازنده هستید.
More
AMERICAN ROULETTE
درابتدای بازی بازی گردانdealer از بازیکنهن میخواهد که ژتونهای خود را بر روی شماره مورد نظر خویش قرار دهند (شرط بندی کنند) ،پس از به گردش در اوردن توپ حدودا ۳ دور مانده تا توپ روی شماره ای قرار گیرد بازی گردان اعلام توقف شرط بندی را اعلام میکند،پس از این اعلام از سوی بازی گردان بازیکنان نمی توانند مقدار ژتونهای شرط بندی شده خویش را کم و یا زیاد کنند، همچنین نمی توانند روی شماره دیگری شرط بندی کنند.
More
RUSSIAN POKER
هدف از بازی داشتن دستی بالاتر از دست بازیگردان می باشد در این بازی از ۵۲ ورق ورق بدون ژوکر استفاده می شود که شامل اس، شاه ، بی بی، سرباز، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، می باشد، که اس در حالت دست Straight هم می تواند به عنوان بالاترین ورق و هم به عنوان یک استفاده شود
More
CASINO TEXAS HOLDEM
شرط برنده شدن در این بازی این است که از در کنار هم قرار دادن ورقهای بازی دست شما بالاتر از بازی گردان میز باشد، در این بازی از ورقهای بازی به تعداد ۵۲ عدد بجز ژوکر استفاده میشود ورقها شامل آس، شاه، بی بی، سرباز، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، می باشد که آس هم به عنوان بزرگترین و هم بعنوان کوچکترین ورق بازی محسوب می شود
More