vacancy

ما تمام تلاش خود را می کنیم که بهترین خدمات را برای مهمانان  خود فراهم  اوریم،

 

به همین خاطر، ما با اغوش باز اماده استخدام افراد متعهد و مجرب که به کار خود علاقه مند هستند را داریم، در حال حاضر جهت تکمیل کادر خود به اشخاصی با  تخصص های ذیل  اماده همکاری می باشیم،

 

بازی کردان میز پوکر و رولت

میدان دار قمار خانه

متصدی دستگاه Slot

ناظر دستگاه Slot

درصورتی که واجد شرایط جهت همکاری با ما هستید با ما تماس بگیرید