Հարգելի հյուրեր,
Մեր կայքը պարունակում է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված մինչև 21 տարեկան անձանց համար արգելված տեղեկատվություն: Սեղմելով այստեղ Դուք հաստատում եք, որ Ձեր տարիքը 21 և բարձր է ու Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը Ձեր տվյալների մշակման համար:
Ես 21 տարեկան եմ Ես դեռ 21 տարեկան չեմ
*Սեղմելով“Ես 21 տարեկան եմ”, ես տալիս եմ իմ համաձայնությունն իմ տվյալների մշակման համար
Royale Entertainment Center
Հայաստան, ք. Ծաղկաձոր, Տանձաղբյուրի 2
Rus Eng Arm Far
+(374) 55 29 41 45 - Russian, English
+(374) 43 87 87 69 - Farsi
+374 98 633 336 - Resto and Hookah reservation

Խաղեր

Цель игры

Խաղի  նպատակը՝ ստանալ հինգ խաղաքարտից կազմված ավելի լավ համակցություն քան դիլերը: Խաղի ընթացքում օգտագործվում է 52 խաղաքարտ առանց ջոկերների: Խաղաքարտերի արժեքներն են -Տուզ--Արքա-Դամա-Վալետ-10-9-8-7-6-5-4-3-2: Սթրեյթ համակցությունում  Տուզը կարող է հանդես գալ ինչպես ավագ այնպես ել ամենափոքր խաղաքարտ:

Խաղի պայմանները

Ազատ բոքսերի առկայության դեպքում մեկ խաղացողը կարող է խաղալ երկու բոկսի վրա ՙբացեիբաց՚, կամ ել բոլոր չորսի վրա, որոնցից երկուսը  ՙստվերային՚ են : Մեկ խաղացողի բոլոր ՙԱՆՏԵ՚ ԽԱՂԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ԲԱՑ / մոգ բոկսերի վրա  պետք է հավասար լինեն: Նախ պետք է առաջին բաշխման ժամանակ  որոշում կայացնել, ապա երկրորդի ժամանակ: Խաղին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ՙԱՆՏԷ՚  դա շտում խաղադրույք կատարել: Խաղը շարունակելու համար դրեք ձեր խաղաքարտերը ռուբաշկոյ դեպի վերև, BET դաշտում, և վրա խաղադրույքը, որը հավասար է ANTE-ի երկու խաղադրույքին:

Եթե դուք որոշում եք չշարունակել խաղը  դրեք ձեր խաղաքարտերը սեղանին, չբացելով դրանք և ասացեք ՙՊԱՍ՚; Դիլերը հավաքում է խաղաքարտերը, ANTE խաղադրույքը պարտվում է:

Եթե Դուք կարծում եք որ համակցությունը կարելի է բարելավվել , կարող եք մեկ ANTE-ի դիմաց փոխել ցանկացած քանակությամբ խաղաքարտ կամ գնել վեցերորդ խաղաքարտը: Ընդ որում մնացած խաղաքարտերը անհրաժեշտ է դնել BET դաշտում ռուբաշկոյ վերև: Ցանկացած քանակությամբ խաղաքարտերի փոխանակման դեպքում,այդ թվում նաև հինգ խաղաքարտի, Դուք կարող եք տեսնել Ձեր  բանից հաղաքարտերը: Փոխանակումը կատարվում է միայն այն բանից հետո երն բոլոր խաղացողները որոշում են կայացնում:

Եթե դիլերն ունի ներքոնշյալ պոկերային համակցություններից որևէ մեկը, նա հերթով համեմատում է իր համակցությունը յուրաքանչյուր խաղացող բոկսի համակցության հետ: Այն համակցությունները, որոնք ավելի փոքր են քան  են քան դիլերինը, պարտվում են:

եթե Ձեր համակցությունը դիլերի համակցությունից մեծ են BET խաղադրույքի համար վճարվում է վճարման աղյուսակին համապատասխան: Ընդ որում, ANTE խաղադրույքի համար չի վճարվում:

Խաղաքարտերի ամբողջական համընկնման դեպքում (տարբերվում են միայն..... ) հայտարարվում է STAY ոչ ոքի Ընդ որում,ANTE և BET խաղադրույքների  համար չի վճարվում և դրանք չեն ......

Ռուսական պոկերի յուրահատկությունը կայանում է նրանում,որ Ձեզ մոտ երկու պոկերային համակցության ձևավորման դեպքում , երկուսն էլ կարող են վճարվել վճարումների գործակիցներին համապատասխան:

 

Խաղին մասնակցում են երկու առավելագույն համակցություն

Դրա համար անհրաժեշտ է կատարել երկու պայման :

- Երկու համակցություններից գոնե մեկը պետք է դիլերի համակցությունից մեծ լինի:

- Երկրորդ համակցությունը պետք է ներառի գոնե մեկ նշանակալի խաղաքարտ , որը նշանակալի չի առաջին համակցությունում: Նշանակալի խաղաքարտերը այն խաղաքարտերն են, որոնք ձևավորում են անմիջական համակցություն

Միաժամանակ մեկ խաղացողի մոտ կարող է վճարված լինել ոչ ավել քան երկու պոկերային համակցություն: Ընդ որում բոկսի  ընդհանուր վճարումը չի կարող գերազանցել խաղասեղանի առավելագույն վճարումը:

Եթե դուք ձեռքում ունեք ՙմիևնույն տիպից երեք՚ և ավելի համակցություն, դուք կարող եք ձեր ցանկությամբ , մինչև դիլերի խաղաքարտերի բացումը , այն ապահովագրել դիլերի ՙխաղ չկա՚ համակցությունից: Դրա համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ խաղադրույք սեղանի նվազագույն սկսած  խաղադրույքից մինչև ձեր համակցության համար ասռաջարկվող վճարման կեսը: Եթե առաջարկվող վճարը  տվյալ սեղանի առավելագույն վճարից ավելին է , ապա ապահովագրության համար կատարվող խաղադրույքի չափը չի կարող գերազանցել այդ առավելագույն վճարման կեսին:

համակցության և ապահովագրության դիմաց միասնական վճարը չի կարող գերազանցել սեղանի առավելագույն վճարը:

Եթե դիլերն  ունի ՙխաղ չկա՚ համակցություն, ապա ապահովագրության համար կատարված խաղադրույքը հաղթում է և վճարվում է 1:1 հարաբերակցությամբ: Եթե դիլերի մոտ ավելի լավ համակցություն է առկա քան ՙխաղ չկա՚ համակցությունը, ապա ապահավգրության համար կատարված խաղադրույքը պարտվում է: Բացառություն է երբ դիլերի համակցությունը մեծ է կամ համասար բոկսի համակցությունից; Այս դեպքում ապահովագրության համար խաղադրույքը  չի կորում և չի վճարվում

 

Վճարումների աղյուսակ

 

Նվազագույն խաղ- ՙՏուզ-Արքա՚

Այն դեպքում եթե դիլերի մոտ առկա է ՙխաղ չկա՚ համակցությունը, դուք կարող եք դիլերից խաղը  գնել,այսինքն փոխել դիլերի ավագ խաղաքարտը կալոդից հաջորդող խաղաքարտի հետ մեկ ANTE-ի դիմաց: ընդ որում եթե կալոդայից հաջորդ խաղաքարտը իր ասիճանով հավասար է փոխարինվող  խաղաքարտին ( և դիլերի մոտ առկա է ՙխաղ չկա՚ համակցությունը ) ապա դիլերը անվճար կատարում է ավագ խաղաքարտի նոր փոփոխություն (միայն մեկ անգամ): Եթե հաջորդ խաղաքարտը աստիճանով հավասար է փոխարինվող  խաղաքարտին,բայց մյու չորս խաղաքարտերի հետ միասին նշանակալի համակցություն, օրինակ Ֆլեշ, ապա այն նորից չի փոխարինվում:

 

 Եթե խաղը գնելուց հետո դիլորի մոտ կրկին առկա է ՙխաղ չկա՚ համակցությունը, ապա ANTE և BET խաղադրույքները չեն վճարվում և չեն ....///

Այն խաղացուղներին, ովքեր չեն ցանկանում մասնակցել խաղի գնմանը, դիլերը ՙ խաղ չկա՚ համակցության հայտարարումից հետո անմիջապես վճարում է ANTE խաղադրույքի համար 1:1 հարաբերկցությամբ: Ապահովագրության համար ակատարված խաղադրույքը չի բացառում դիլերից խաղի գնման հնարավորությունը:

-խաղաքարտերը ամբողջ ժամանակ պետք է գտնվեն դիլերի տեսադաշտում և ոչ մի համգամանքներում դրանք չի կարելի հավաքել սեղանից:

-Խաղացողներին  թույլատրված չե փոխանակել տեղեկություններ խաղաքարտերի վերաբերյալ

-դիլերի շրջված խաղաքարտը վերաբաժանման  պատճառ չի կարող հանդիսանալ

խաղաքարտերի վերաբաժանում տեղի է ունենում եթե  խաղի մասնակիցներից գոնե մեկը ստացել է սխալ քանակի խաղաքարտեր

- վերաբաժանումը հիմք չի հանդիսանում ANTE-ի վճարման համար

-պարտքով կամ կանխիկ խաղադրույքներ չեն ընդունվում

 

Խաղատան մենեջմենթի ընդունած  որոշումը վիճելի հարցերի դեպքում վերջնական է